Trung Tâm Trà & Cà Phê

Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
NPShop - Song hành sức khỏe cùng bạn
NPShop - Song hành sức khỏe cùng bạn

Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong 10 tea (320g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 320g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

1,300,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong 10 tea (160g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 160g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

650,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong 5 tea (320g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 320g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

710,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong 3 tea (320g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 320g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

608,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong thuần xanh (300g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 300g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

300,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong thuần đỏ (300g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 300g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

408,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong thuần xanh (100g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 100g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

100,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong thuần đỏ (100g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 100g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

136,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong bao nhôm (250g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Gói 250g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

152,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong bao nhôm (100g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Gói 100g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

65,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Trà Oolong Tâm Châu

Trà Oolong hộp gỗ (200g)

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp gỗ 200g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

149,000đ

08 39 225 005 028 39 232353

Công dụng: Dùng trà tốt cho sức khỏe

Dạng bào chế: Trà sấy khô

Quy cách: Hộp 50 x 10g

XNCB: 554/2014/YTLĐ-XNCB.

Xuất xứ: Tâm Châu - Việt Nam

340,000đ

08 39 225 005 028 39 232353