Trung Tâm Trà & Cà Phê

Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
NPShop - Song hành sức khỏe cùng bạn
NPShop - Song hành sức khỏe cùng bạn

Công dụng: 80% Arabica và 20% Robusta

Dạng bào chế: Cà phê dạng bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

75,000đ

08 39 225 005 028 39 232353

Công dụng: 70% Arabica và 30% Robusta

Dạng bào chế: Cà phê dạng bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

70,000đ

08 39 225 005 028 39 232353

Công dụng: 30% Arabica và 70% Robusta

Dạng bào chế: Cà phê dạng bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

60,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Thức uống đặc chế

Cà Phê Bột Purio - Ban Don 250gr

Công dụng: 100% Robusta

Dạng bào chế: Cà phê dạng bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

47,500đ

08 39 225 005 028 39 232353
Thức uống đặc chế

Cà Phê Bột Purio - Pongour 250gr

Công dụng: 100% Arabica

Dạng bào chế: Cà phê dạng bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

90,000đ

08 39 225 005 028 39 232353
Thức uống đặc chế

Cà Phê Bột Purio - Red Land 250gr

Công dụng: 100% Moka

Dạng bào chế: Cà phê bột

Quy cách: 250gr/ 1 gói

XNCB:

Xuất xứ: Purio

110,000đ

08 39 225 005 028 39 232353

Công dụng: 100% Moka Cầu Đất

Dạng bào chế: Cà phê hạt

Quy cách: 250gr/ 1 hộp

XNCB:

Xuất xứ: Purio

137,500đ

08 39 225 005 028 39 232353